Mbledhja Konstituive e SHUK

Shoqata e Urologëve të Kosovës – 22.04.2022, Prishtinë Si rezultat i zgjedhjeve të mbajtura me 17 Mars 2022, Shoqata e Urologëve të Kosovës – ShUK bëri takimin e parë paszgjedhor me ç’rast kryetari i ri SHUK Dr. Bujar Frangu duke u bazuar në Statutin e shoqatës bëri prezentimin e trupave veprues të saj. Mbledhja konstituive…

kryesia

Me datën 29.12.2016 në Prishtinë, është mbajtur mbledhja konstituive e kryesisë së SHUK në këtë përbërje: Dr. Xhevdet Çuni dr.sci kryetar) Ass. Dr. Isa Haxhiu dr. sci (nënkryetar) Dr. Bashkim Thaqi (nënkryetar) Ass. Dr. Tunë Përvorfi dr.sci (anëtar ) Ass. Dr. Rexhep Kasumaj dr.sci (anëtar) Dr. Musa Miftari (anëtar) Dr. Nexhat Rexha mr. sci (anëtar)…

Shuk2017

Kongresi nacional i 12të i Shoqatës së Urologëve të Kosovës Me 26 dhe 27 Maj 2017, me shumë sukses u mbajt kongresi i 12të i Shoqatës së Urologëve të Kosovës. Në këtë Kongres ishin mbi 150 pjesëmarrës ku 30 nga ta ishin mysafir nga vende të ndryshme të Europës dhe rajonit. Për shkak të numrit…

Shuk2016

Kongresi nacional i 11të i Shoqatës së Urologëve të Kosovës Me 27 dhe 28 Maj 2016, me shumë sukses u mbajt kongresi i 11të i Shoqatës së Urologëve të Kosovës me një pjesëmarrje shumë të gjerë nga specialist urolog të shquar nga vendi dhe rajoni ku u prezantuan tema të shumta interesante nga lëmia e…