SHOQATA E UROLOGËVE TË KOSOVËS

të nderuar kolegë

Tani mund të informoheni në çdo kohë lidhur me aktivitetet e Shoqatës së Urologëve të Kosovës, mundësitë e pjesëmarrjes tuaj në ngjarjet shkencore dhe profesionale që do t’i organizojmë gjatë çdo viti kalendarik.

Aktualisht, anëtarë te shoqatës sonë janë 44 specialistë urologë te cilët janë të punësuar në sistemin shëndetësor të sektorit publik dhe privat.

Objektivi kryesor i shoqatës është përmirësimi i mëtejshëm i profesionit te anëtarëve tanë si dhe të pjesëmarrësve të profileve tjera mjekësore ne takimet tona shkencore, e cila me siguri do të ketë një ndikim në mirëqenien dhe përmirësimin e cilësisë së trajtimit të pacientëve tanë.

EVENTS CALENDAR

Itinerari i takimeve - 2019
7-8 Qershor - Prishtinë

SHUK2019

Kongresi i 13të i Shoqatës së Urologëve të Kosovës

Lokacioni: Hotel Internacional

Prishtinë

20 Shtator - Prizren

Karcinoma e Prostatës

Ligjerues: Dr. Shkelzen Elezaj
10:00 – 10:30

Stress inkontinenca

Ligjerues: Dr. Destan Kryeziu
11:00 – 11:30
13 Dhjetor - Mitrovicë

Karcinoma e Veshkës

Ligjerues: Dr. Arbër neziri
10:00 – 10:30

Disfunksioni Erektil

Ligjerues: Dr. Musa Myftari
11:00 – 11:30

Shoqata e Urologëve të Kosovës

Qendra Klinike Univerzitare
Klinika e Urologjisë
10000 Prishtinë, Kosovë

Contact us:

info@uroks.com

[]
1 Step 1
Name
Messagemore details
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right