Me datën 29.12.2016 në Prishtinë, është mbajtur mbledhja konstituive e kryesisë së SHUK në këtë përbërje:

 • Dr. Xhevdet Çuni dr.sci kryetar)
 • Ass. Dr. Isa Haxhiu dr. sci (nënkryetar)
 • Dr. Bashkim Thaqi (nënkryetar)
 • Ass. Dr. Tunë Përvorfi dr.sci (anëtar )
 • Ass. Dr. Rexhep Kasumaj dr.sci (anëtar)
 • Dr. Musa Miftari (anëtar)
 • Dr. Nexhat Rexha mr. sci (anëtar)
 • Dr. Nexhat Shabani (anëtar)
 • Dr.Arber Neziri dr.sci. (anëtar)
 • Dr. Shkëlzen Elezaj Ph.D.C. (anëtar)
 • Dr. Bashkim Gllareva (përfaqësues i specializantëve të urologjisë)
 • Ass. Dr. Petrit Nuraj mr. sci (sekretar)
 • Dr. Ilir Miftari (arkëtar)

Kryesia e re i shprehë falenderim të madh ish kryetarit, Prof. Dr. Lutfi Dervishi dhe anëtarëve  të kryesisë së kaluar për kontributin e dhënë në punën e shoqatës, e veçmas në prezantimin e urologjisë kosovare në kongreset ndërkombëtare.

Rend dite:

 1. Caktimi i datës së mbajtjes së Kongresit Nacional të SH.U.K dhe fillimi i përgaditjeve për organizimin e tij.
 2. Caktimi i itinerarit të takimeve të SH.U.K për vitin kalendarik 2017.
 3. Prezentimi i punës së deritashme të anëtarëve të SH.U.K në formimin e bordit të revistës “Kosovo Journal of Urology”.

Vendimet:

1. Kongresi Nacional i SH.U.K do të mbahet me datën 26-27 Maj 2017 në Prishtinë

Kuotizimi:

Mjekët specialistë: 30 Euro
Mjekët specializantë: 15 Euro

Pjesëmarrja do të jetë e akredituar.

2. Itinerari i takimeve të SH.U.K për vitin kalendarik 2017

Takimi i parë
Datë: 26 shkurt 2017
Prezentuesi: Dr. Musa Miftari
Tema: Skrotumi akut
Lokacioni: Kaçanik
Ora: 10:00

Takimi i dytë
Datë: 30 Prill 2017
Prezentuesi: Dr. Destan Kryeziu
Tema: Fshikëza neurogjene
Lokacioni: Prishtinë
Ora: 10:00

Takimi i tretë
Datë: 17 Shtator 2017
Prezentuesi: Dr. Bashkim Thaqi
Tema: Karcinoma e prostatës
Lokacioni: Prizren
Ora: 10:00

Takimi i katërt
Datë: 26 Nëntor 2017
Prezentuesi: Dr. Nexhat Rexha mr. sci
Tema: Refluksi VU
Lokacioni: Gjakovë
Ora: 10:00

3. Të vazhdohet me konstituimin e bordit të Revistës “Kosovo Journal of Urology”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment