Kongresi nacional i 11të i Shoqatës së Urologëve të Kosovës

Me 27 dhe 28 Maj 2016, me shumë sukses u mbajt kongresi i 11të i Shoqatës së Urologëve të Kosovës me një pjesëmarrje shumë të gjerë nga specialist urolog të shquar nga vendi dhe rajoni ku u prezantuan tema të shumta interesante nga lëmia e urologjisë.

Në këtë kongres u mbajt edhe një kurs shumë infomativ nga The European School of Urology (ESU)  me ndihmen e Shoqatës Europiane të Urologjisë (EAU), ku si temë ishin metodat më moderne minimal invazive, si laparaskopia urologjike, intervenimet perkutane si dhe kombinimi i metodave të ndryshme më bashkohore për trajtimin e problemeve të ndryshme urologjike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment